دانلود ۵ الگوریتم برای درس ساختمان داده ها

الگوریتم تبدیل مبنای ۲ به ۱۰

الگوریتم محاسبه م.ب.ب و ک.م .م

الگوریتم خورد کردن پول

الگوریتم تبدیل مبنای ۱۰ به ۲

الگئریتم محاسبه مقلوب عدد

 

http://dpro.ir/wp-content/uploads/2014/09/tahghigh1.jpg

لینک ها فقط برای اعضا سایت نشان داده میشود . برای عضویت اینجا کلیک کنید .بدون نظر .

پاسخ